Kalkulator VAT
(brutto - netto)

Jak zrobić prosty kalkulator VAT w Excelu?

Jak obliczyć podatek VAT?

Jak obliczyć wartość netto - brutto?

Kalkulator VAT (brutto - netto) - Jak zrobić w Excelu?


Co to jest podatek VAT?

Podatek od towarów i usług (ang. – Value Added Tax (VAT) – podatek od wartości dodanej, rzadziej używany skrót: Podatek od Towarów i Usług (PTU)) – podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.

W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiła polskiego ustawodawcę do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

Stawki podatku w Polsce

Podstawową stawką w Polsce (w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013) jest stawka 23%. Dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone: 8% oraz 5% (stawka 5% obejmuje produkty żywnościowe, książki na wszystkich nośnikach fizycznych oraz czasopisma). Istnieje również stawka w wysokości 7% – jest to naliczana przez nabywcę towarów od rolnika ryczałtowego (art. 115 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług). Nie jest to w zasadzie stawka, którą są opodatkowane towary lub usługi, ale zryczałtowana kwota zwrotu VAT dla rolnika ryczałtowego, który jest z VAT zwolniony. Istnieje również stawka 0%, która obowiązuje przy: wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i eksporcie towarów.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_towar%C3%B3w_i_us%C5%82ug


Jak zrobić samemu taki prosty kalkulator VAT w Excelu?

Korzystając z prostych działań matemtaycznych w bardzo prosty sposób można ostworzyć kalkulator pozwalający obliczyć podatek VAT (wartość brutto / netto)

Pobierz Kalkulator VAT Leasing oferta