Kalkulator lokat

Jak zrobić prosty kalkulator lokat w Excelu?

Jak obliczyć zysk z lokaty?

Jak obliczyć odsetki z lokaty?

Kalkulator lokat - Jak zrobić w Excelu?


Co to jest lokata?

Lokata to jeden z najpopularniejszych produktów oszczędnościowych oferowany przez banki. Zasada jego działania jest bardzo prosta: klient banku wpłaca pieniądze do banku na określony termin, a po tym czasie otrzymuje oszczędności powiększone o naliczone odsetki.

Jest kilka typów lokat - poniżej definicje kilku najpopularniejszych.
Lokata terminowa – jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu obowiązywania umowy.

Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy pierwszej opcji po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana. W przypadku tych drugich po upływie terminu środki wraz z odsetkami zostają zwrócone klientowi.

Lokata dynamiczna – jest to umowa z bankiem dotycząca lokowania środków, z której klient może się wycofać przed końcem okresu trwania tej umowy bez niebezpieczeństwa utraty odsetek. W zamian za korzystanie z pieniędzy klienta bank zobowiązuje się wypłacać odsetki. Wkłady te są zwykle niżej oprocentowane niż w lokacie terminowej.

Lokata rentierska - jest to umowa między klientem a bankiem dotycząca lokowania środków pieniężnych na okres długoterminowy, polegająca na tym, że bank wypłaca odsetki od wkładu w regularnych odstępach czasu.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lokata


Jak zrobić samemu taki prosty kalkulator lokat w Excelu?

Korzystając z prostych działań matemtaycznych w bardzo prosty sposób można ostworzyć kalkulator lokat terminowych w excelu.

Pobierz Kalkulator Lokat Porównanie Lokat - Comperia


Jesteś zainteresowany inwestycją w lokaty?